L’espai clínic psicoanalític

imagen2
Acción Investigación

L’ESPAI CLÍNIC PSICOANALÍTIC és un lloc de desig i treball que aposta per l’exposició de casos clínics, on ens anem interrogant, de manera rigorosa, sobre diversos aspectes que la clínica de la psicoanàlisi actual ens presenta. Un espai, doncs, on es posa de manifest una manera de nuar doctrina, clínica i desig de l’analista, un espai on cadascú, des del seu lloc, des del seu treball clínic, amb el seu propi estil i amb tota llibertat, pot anar fent les seves aportacions.

Casos y doctrina en las psicosis afectivas

Presentacions dels últims anys